Současnost

Od poloviny 14. století docházelo na Lnářsku k zřizování prvních rybníků na zamokřených loukách a močálech. Průkopníkem v zakládání rybníků byla církev, zejména pak Pražské arcibiskupství, které zakládalo rybníky v okolí Rožmitálu pod Třemšínem. Dochované písemné zmínky o zakládání rybníků na Lnářsku pochází z roku 1408, kdy byly založeny rybníky Kněžský a Javorský. Většina rybniční plochy vznikla v druhé polovině 15. a první polovině 16. století, které se označují jako „zlatý věk rybníkářství“. Na následném útlumu rybníkářství mělo zásadní vliv období válek, během kterého docházelo k ničení hrází a vysoušení rybníků.

Lnářský modrák

Další významným mezníkem byl rok 1891, kdy se Ing. Theodor Mokrý stal vedoucím lesním úředníkem na Velkostatku Lnáře a kromě lesů měl na starosti i rybniční hospodářství. Díky své prozíravosti a inovátorství pozdvihl a vylepšil ekonomiku celého velkostatku a stal se jeho administrátorem. V chovu ryb se zabýval i šlechtitelskou prací a podařilo se mu vyšlechtit plemeno lysého kapra obecného – „lnářský modrák“.

Významným milníkem novodobé historie bylo vydražení zadluženého Velkostatku v roce 1936 pražským právníkem JUDr. Jindřichem Anastázem Vaníčkem.  K zestátnění došlo krátce po druhé světové válce v roce 1948. Po roce 1989 byl majetek v rámci restitucí navrácen potomkům původního majitele bývalého Velkostatku Lnáře – JUDr. Jindřicha A. Vaníčka a část z nich se rozhodla začít hospodařit na 420 ha rybníků, 990 ha lesa a 80 ha polí nacházejících se severně od Lnářů. Zá tímto účelem založili ke dni 1.1.1993 sdružení fyzických osob s názvem „Rybářství Lnáře, Vlasta Kurzová“.

Jindřich A. Vaníček

  1. prosince 1997 byla založena stejnojmenná společnost: „Rybářství Lnáře, s.r.o.“, která převzala hospodaření po sdružení. Kromě vlastních lesů a rybníků má společnost ještě propachtováno 68 ha obecních lesů, 54 ha rybníků a sádky v Rožmitále pod Třemšínem.

Na Vaši návštěvu a obchodní přízeň se těší

 

Ing. Michal Kříž

jednatel společnosti