Dotace

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.08.02.01/02/22_002/0000002

Název projektu: Rybářství Lnáře 1

Popis projektu: Projekt řeší pořízení terénního automobilu, přívěsu za terénní automobil a vaniček na ryby.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení terénního automobilu a dalšího vybavení pro rybářskou výrobu.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.08.02.01/04/23_004/0000108

Název projektu: Rybářství Lnáře

Popis projektu: Projekt řeší podporu mimoprodukčních funkcí rybníků o rozloze od 2 do 5 hektarů.

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a povedou k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

 

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001521

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XXVI

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup vybavení pro rybářskou výrobu. Veškeré pořízení vybavení bude i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001462

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XXIII

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup vybavení pro rybářskou výrobu. Veškeré pořízení vybavení bude i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001163

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XVII

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup lodí a keserů pro potřeby rybářského střediska. Pořízené lodě a kesery budou i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001317

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XXII

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup vybavení pro rybářskou výrobu. Veškeré pořízení vybavení bude i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001184

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XX

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízená mechanizace a vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup kolového traktoru a saků pro potřeby rybářského střediska. Pořízený traktor a saky budou i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000973

Název projektu: Modernizace rybářského provozu IX

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené čerpadlo, křovinořez a aerátor pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup čerpadla, křovinořezu a aerátoru pro potřeby rybářského střediska. Veškeré pořízené zařízení bude i po ukončení realizace projektu dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000834

Název projektu: Modernizace rybářského provozu VII

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený přívěs a kompresor pro potřeby rybářského střediska.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup přívěsu a kompresoru pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska a po ukončení realizace projektu bude dále využívané v rybářském provozu společnosti Rybářství Lnáře, s.r.o.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000837

Název projektu: Modernizace rybářského provozu VI

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené drobné vybavení pro potřeby rybářského střediska.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup drobného vybavení pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000583

Název projektu: Nákup dopravního prostředku a přepravní bedny

Popis projektu: Pořízení dopravního prostředku (osobní automobil) do 3,5 t kategorie N1 s ložnou plochou a přepravní bedny na živé ryby pro potřeby rybářského výrobního střediska

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup dopravního prostředku pro rybářskou výrobu, který přispěje k modernizaci zastaralého vozového parku a přepravní bedny s okysličováním pro přepravu různých věkových kategorií ryb.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000693

Název projektu: Modernizace rybářského provozu I

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený nákladní automobil nad 12 t, přívěs za terénní automobil a podložní síť.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup nákladního automobilu nad 12 t, přívěsu za terénní automobil a podložní sítě pro potřeby rybářské výroby.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000694

Název projektu: Modernizace rybářského provozu III

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený terénní automobil, oximetr a areátory pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup dopravního prostředku, oximetru a 2 ks areátorů pro potřeby rybářské výroby.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000972

Název projektu: Modernizace rybářského provozu VIII

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený terénní automobil, vyplavovací loď a kádě pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup dopravního prostředku, vyplavovací lodě a kádí pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000974

Název projektu: Modernizace rybářského provozu X

Popis projektu: V rámci projektu budou pořízené přepravní bedny na ryby pro potřeby rybářské výroby.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup přepravních beden pro rybářskou výrobu. Vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000975

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XI

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené mobilní lovné zařízení pro potřeby rybářského výrobního střediska.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup mobilního lovného zařízení pro rybářskou výrobu. Vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001087

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XIII

Popis projektu: V rámci projektu budou pořízené sítě a drobné vybavení pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup sítí a vysazovacího rukávu pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_017/0001134

Název projektu: Modernizace rybářského provozu XVI

Popis projektu: V rámci projektu budou vyměněné vrata od skladu rybářského vybavení a techniky a budou pořízené nové vaničky pro potřeby rybářského střediska.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu budou vyměněné vrata a nakoupené vaničky pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.