Dotace

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000837

Název projektu: Modernizace rybářského provozu VI

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízené drobné vybavení pro potřeby rybářského střediska.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude nákup drobného vybavení pro rybářskou výrobu. Veškeré vybavení pořízené v rámci toho projektu bude sloužit pro potřeby celého rybářského střediska.

 

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000583

Název projektu: Nákup dopravního prostředku a přepravní bedny

Popis projektu: Pořízení dopravního prostředku (osobní automobil) do 3,5 t kategorie N1 s ložnou plochou a přepravní bedny na živé ryby pro potřeby rybářského výrobního střediska

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup dopravního prostředku pro rybářskou výrobu, který přispěje k modernizaci zastaralého vozového parku a přepravní bedny s okysličováním pro přepravu různých věkových kategorií ryb.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000693

Název projektu: Modernizace rybářského provozu I

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený nákladní automobil nad 12 t, přívěs za terénní automobil a podložní síť.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup nákladního automobilu nad 12 t, přívěsu za terénní automobil a podložní sítě pro potřeby rybářské výroby.

Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000694

Název projektu: Modernizace rybářského provozu III

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízený terénní automobil, oximetr a areátory pro rybářskou výrobu.

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je nákup dopravního prostředku, oximetru a 2 ks areátorů pro potřeby rybářské výroby.