Prodej dřeva

Lesnictví je druhým výrobním odvětvím firmy. Z 1.000 ha převážně jehličnatých lesů se ročně vyprodukuje okolo 3.000 m kubických kulatiny. Zdejší ovzduší je pro svoji značnou vzdálenost od zdrojů znečištění jedno z nejzdravějších v ČR. Lesní porosty nejsou napadány imisemi a produkovaná kulatina je vysoké kvality. Hlavním sortimentem je smrk, borovice, modřín a kanadská jedle – douglaska. V menší míře pak dub a buk a jedle. Libovolné řezivo z vlastní produkce dřeva Vám může naše firma zajistit na vlastní Pile Nový Dvůr u Kocelovic.

Prodej dřeva: Ing. Dana Vokurková, tel: 606 714 834