Rybářství Lnáře -tradice, která zavazuje

Rybářství Lnáře je zaměřeno na chov hladkého a šupinatého kapra, kterého ročně vyprodukuje okolo 200 tun, a kterého nabízí v podobě tržních ryb i násad. Proto je členem Rybářského sdružení České Budějovice, které hájí zájmy chovatelů kaprů v ČR a umožňuje svým členům používat ochrannou známku „Český kapr“. Z vedlejších ryb převládá: lín, štika, sumec a tolstolobik. Doplňkově se chová amur, síhovité ryby (peleď a maréna), candát, úhoř a okoun. Ryby jsou přikrmovány obilím z vlastní zemědělské produkce, kterou firma provozuje na 100 ha pronajatých polí. Nezapomíná se ani na sportovní rybáře. Těm je v letním období vyčleněn 1,33 ha Staňkovský rybník 3 km od Blatné a 45,5 hektarový rybník Velký Bělčický, zvaný též Huťák. Povolenky je možno zakoupit v kanceláři firmy.

Dalším výrobním odvětvím firmy je lesnictví. Z 1000 ha převážně jehličnatých lesů se ročně vyprodukuje okolo 3000 m kubických kulatiny. Zdejší ovzduší je pro svoji značnou vzdálenost od zdrojů znečištění jedno z nejzdravějších v ČR. Lesní porosty nejsou napadány imisemi a produkovaná kulatina je vysoké kvality. Hlavním sortimentem je smrk, borovice, modřín a kanadská jedle – douglaska. V menší míře pak dub a buk a jedle. Libovolné řezivo z vlastní produkce dřeva Vám může naše firma zajistit na vlastní Pile Nový Dvůr u Kocelovic.
S naší produkcí se můžete blíže seznámit v nabídce služeb a s historií lnářského rybnikářství zde. Rybníky, na nichž naše firma hospodaří, jsou slovem i obrazem popsány v knize: Rybníky na Blatensku, 1. díl – Severní Lnářsko, autorů: Jiřího Sekery a Jana Kurze

Na Vaši návštěvu a obchodní přízeň se těší

Ing. Michal Kříž – jednatel společnosti.